Login
Geo-engineering atlases> O projekcie
  
    O Projekcie     
    O Atlasach     
    Główny cel     
    Metodyka     
    Stan realizacji     

Atlasy geologiczno inżynierskie

Atlasy geologiczno-inżynierskie aglomeracji miejskich to największy i unikatowy w Polsce zbiór cyfrowych danych tego typu. Atlasy oparte są głównie o szczegółowe informacje pozyskane z dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych, hydrogeologicznych oraz profili otworów wiertniczych.

Mapy atlasów to graficzna analiza informacji uzyskana z syntezy danych geologiczno-inżynierskich. Zastosowanie metod cyfrowych na ogromnym zasobie danych pozwala na ocenę warunków geologiczno-inżynierskich, przede wszystkim dla potrzeb planowania przestrzennego. Informacje zawarte w atlasach umożliwiają także podejmowanie decyzji związanych z projektowaniem szczegółowych badań podłoża, minimalizacją szkód w środowisku i przygotowaniem prognoz oraz ekonomicznych aspektów inwestycji. Analiza warstw informacyjnych o zagrożeniach geologicznych i ekonomicznych umożliwia także opracowanie map ryzyka.

Atlasy geologiczno-inżynierskie