Login
Geo-engineering atlases> O projekcie
  
    O Projekcie     
    O Atlasach     
    Główny cel     
    Metodyka     
    Stan realizacji     

Metodyka prowadzenia bazy danych (BDGI, BDGI-WFM) oraz tworzenia atlasów geologiczno-inżynierskich

Podstawą sporządzenia atlasów geologiczno-inżynierskich są cyfrowe bazy danych geologiczno-inżynierskich. Tworzy się je na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych, hydrogeologicznych, profili otworów złożowych. Korzysta się tu głównie z dokumentów zarchiwizowanych w centralnym archiwum geologicznym (CAG) PIG-PIB, ale także z materiałów złożonych w archiwach państwowych przedsiębiorstw, urzędów miejskich jak i z danych uzyskanych z kartowania terenowego.

Odpowiednio przygotowaną bazę danych wykorzystuje się jako bogaty materiał informacyjny do analiz w technologii GIS. Dokonuje się przy tym precyzyjnych, ilościowych i jakościowych analiz geostatystycznych i określa współzależności wielu danych. Utworzenie i połączenie różnych warstw cyfrowych przygotowywanych za pomocą metod GIS pozwala na wykonanie tzw. map tematycznych przedstawiających i syntetyzujących informacje zawarte w bazie danych. Umożliwia to przedstawienie czynników kształtujących warunki budowlane w podłożu.

Opracowanie atlasu obejmuje czynności zbierania, gromadzenia, analizowania, przetwarzania i wizualizacji danych, co jest procesem żmudnym i skomplikowanym. Dlatego główne elementy dotyczące metodyki i procedur cyfrowego sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich zebrano w Instrukcjach: Atlasy geologiczno-inżynierskie w skali 1:10 000 lub mniejszej. Instrukcja wykonywania i Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich. Instrukcja prowadzenia otworowej bazy danych.

Atlasy geologiczno-inżynierskie aglomeracji miejskich w skali 1:10 000 - Instrukcja wykonania