Login
Geo-engineering atlases> Studia

Studia wykonalności

Studia wykonalności mają na celu określenie możliwości utworzenia otworowej bazy danych geologiczno-inżynierskich oraz na jej podstawie wykonania Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranego obszaru kraju lub aglomeracji (obszar studium).

Przedmiotem studium wykonalności jest rozpoznanie stopnia udokumentowania wybranego obszaru w oparciu o dostępne opracowania geologiczne (złożowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie itp.). Studium zawiera informację na temat dostępności archiwalnych danych geologicznych i geotechnicznych w celu sporządzenia modelu geologicznego obszaru studium. Na tej podstawie ustala się przybliżony zakres prac geologicznych niezbędnych do uszczegółowienia modelu geologicznego oraz koniecznych do wykonania bazy danych geologiczno-inżynierskich i opracowania Atlasu geologiczno-inżynierskiego.

Studia wykonalności Atlasów geologiczno-inżynierskich zrealizowane w latach 2013-2017:

Studia wykonalności Atlasów geologiczno-inżynierskich zrealizowane w latach 2018-2021:

 1. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Białegostoku,
 2. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Bielsko-Białej,
 3. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Częstochowy,
 4. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Gorzowa Wielkopolskiego,
 5. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Grudziądza,
 6. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Kalisza,
 7. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Kielc,
 8. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Legnicy,
 9. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Olsztyna,
 10. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Opola,
 11. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Płocka,
 12. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Radomia,
 13. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Rzeszowa,
 14. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Słupska,
 15. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Tarnowa,
 16. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Torunia,
 17. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Włocławka,
 18. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Zielonej Góry.

Studia wykonalności Atlasów geologiczno-inżynierskich do realizacji w latach 2022-2026:

 1. Studium wykonalności Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich dla obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej.