Zaloguj
Zrozumieć Ziemię> Wycieczki> Góry Świętokrzyskie
  
    Trochę teorii     
    Przewodnik wycieczkowy     
    Materiały dla nauczyciela     
Trasa pierwszego dnia wycieczki

Rys.GS.1.1.1a

DZIEŃ I

Budowa geologiczna Kielc, rozwój świata organicznego w dewonie, wapień jako surowiec naturalny i jego wykorzystanie, górnictwo kruszcowe, ochrona przyrody nieożywionej.

opis w przewodniku wycieczkowym
KARTY ĆWICZEŃ

Załączone poniżej karty ćwiczeń (w postaci plików pdf) należy wydrukować aby uczniowie wypełnili je w terenie - przy poszczególnych punktach wycieczki. Uczniowie mogą pracować grupowo lub indywidualnie.
Rozwiązania do kart ćwiczeń szkoła może uzyskać zwracając się o udostępnienie ich pod adres muzeum@pgi.gov.pl

Karta ćwiczeń GS 1.1.1

Karta ćwiczeń GS 1.1.1

Karta ćwiczeń GS 1.2.1

Karta ćwiczeń GS 1.2.1

Karta ćwiczeń GS 1.4.1

Karta ćwiczeń GS 1.4.1

Karta ćwiczeń GS 1.4.2a

Karta ćwiczeń GS 1.4.2a

Karta ćwiczeń GS 1.4.2b

Karta ćwiczeń GS 1.4.2b

Trasa drugiego dnia wycieczki

Rys.GS.2.1.0

DZIEŃ II

Pasmo Główne, rozwój doliny rzecznej, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, powstawanie gołoborzy, starożytne hutnictwo żelaza, skamieniałości dewonu.

opis w przewodniku wycieczkowym
KARTY ĆWICZEŃ

Załączone poniżej karty ćwiczeń (w postaci plików pdf) należy wydrukować aby uczniowie wypełnili je w terenie - przy poszczególnych punktach wycieczki. Uczniowie mogą pracować grupowo lub indywidualnie.
Rozwiązania do kart ćwiczeń szkoła może uzyskać zwracając się o udostępnienie ich pod adres muzeum@pgi.gov.pl

Karta ćwiczeń GS 2.1.1a

Karta ćwiczeń GS 2.1.1a

Karta ćwiczeń GS 2.1.1b

Karta ćwiczeń GS 2.1.1b

Karta ćwiczeń GS 2.1.3

Karta ćwiczeń GS 2.1.3

Karta ćwiczeń GS 2.3.1

Karta ćwiczeń GS 2.3.1

Karta ćwiczeń GS 2.3.2

Karta ćwiczeń GS 2.3.2

Karta ćwiczeń GS 2.3.3

Karta ćwiczeń GS 2.3.3

Karta ćwiczeń GS 2.4.1

Karta ćwiczeń GS 2.4.1

Karta ćwiczeń GS 2.4.2

Karta ćwiczeń GS 2.4.2

Trasa trzeciego dnia wycieczki

Rys.GS.3.1.1

DZIEŃ III

Zjawiska krasowe, skały permskie i dewońskie, marmury świętokrzyskie: „zygmuntówka” i „różanka”, historyczne górnictwo kruszcowe – rudy miedzi, Szlak Archeo-Geologiczny, geotyrystyka.

opis w przewodniku wycieczkowym
KARTY ĆWICZEŃ

Załączone poniżej karty ćwiczeń (w postaci plików pdf) należy wydrukować aby uczniowie wypełnili je w terenie - przy poszczególnych punktach wycieczki. Uczniowie mogą pracować grupowo lub indywidualnie.
Rozwiązania do kart ćwiczeń szkoła może uzyskać zwracając się o udostępnienie ich pod adres muzeum@pgi.gov.pl

Karta ćwiczeń GS 3.1.1

Karta ćwiczeń GS 3.1.1

Karta ćwiczeń GS 3.2.1

Karta ćwiczeń GS 3.2.1

Karta ćwiczeń GS 3.3.1

Karta ćwiczeń GS 3.3.1

Karta ćwiczeń GS 3.3.2

Karta ćwiczeń GS 3.3.2

Karta ćwiczeń GS 3.4.1

Karta ćwiczeń GS 3.4.1

Trasa czwartego dnia wycieczki

Rys.GS.4.1.1

DZIEŃ IV

Południowe mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, wapienie górnojurajskie, związek ukształtowania terenu z budową geologiczną, procesy i struktury tektoniczne – fałdy, uskoki, zjawiska krasowe, rozwój doliny rzecznej na przykładzie doliny Nidy

opis w przewodniku wycieczkowym
KARTY ĆWICZEŃ

Załączone poniżej karty ćwiczeń (w postaci plików pdf) należy wydrukować aby uczniowie wypełnili je w terenie - przy poszczególnych punktach wycieczki. Uczniowie mogą pracować grupowo lub indywidualnie.
Rozwiązania do kart ćwiczeń szkoła może uzyskać zwracając się o udostępnienie ich pod adres muzeum@pgi.gov.pl

Karta ćwiczeń GS 4.1.1

Karta ćwiczeń GS 4.1.1

Karta ćwiczeń GS 4.2.1

Karta ćwiczeń GS 4.2.1

Karta ćwiczeń GS 4.3.1

Karta ćwiczeń GS 4.3.1

Karta ćwiczeń GS 4.4.1

Karta ćwiczeń GS 4.4.1

Karta ćwiczeń GS 4.4.2

Karta ćwiczeń GS 4.4.2

Trasa piątego dnia wycieczki

Rys.GS.5.1.1

DZIEŃ V

Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, stromo zapadające (sfałdowane) dolomity wieku dewońskiego, kopalne szczeliny z wysychania, tropy pierwszych tetrapodów, niezgodność kątowa i erozyjna, niezgodnie zalegające skały permu i triasu; budowa geologiczna permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, barwa skał a dawny klimat, czerwone utwory rzeczne triasu (klimat półsuchy gorący), utwory dawnych środowisk rzecznych, jeziornych, przybrzeżnych i deltowych z węglem z epoki wczesnej jury (klimat ciepły i wilgotny) , piaskowce pochodzenia plażowego, tworzenie się węgla, skamieniałości roślinne i zwierzęce okresu jurajskiego, tropy dinozaurów i ich środowisko życia, rozwój doliny rzecznej, neolityczne kopalnictwo krzemienia i starożytne hutnictwo żelaza, kultura materialna XIX i XX wieku, Centralny Okręg Przemysłowy i jego baza surowcowa.

opis w przewodniku wycieczkowym
KARTY ĆWICZEŃ

Załączone poniżej karty ćwiczeń (w postaci plików pdf) należy wydrukować aby uczniowie wypełnili je w terenie - przy poszczególnych punktach wycieczki. Uczniowie mogą pracować grupowo lub indywidualnie.
Rozwiązania do kart ćwiczeń szkoła może uzyskać zwracając się o udostępnienie ich pod adres muzeum@pgi.gov.pl

Karta ćwiczeń GS 5.1.1

Karta ćwiczeń GS 5.1.1

Karta ćwiczeń GS 5.1.2

Karta ćwiczeń GS 5.1.2

Karta ćwiczeń GS 5.2.1

Karta ćwiczeń GS 5.2.1

Trasa szóstego dnia wycieczki

Rys.GS.6.1.1

DZIEŃ VI

Budowa geologiczna Kielc, rozwój świata organicznego w dewonie, wapień jako surowiec naturalny i jego wykorzystanie, górnictwo kruszcowe, ochrona przyrody nieożywionej.

opis w przewodniku wycieczkowym
KARTY ĆWICZEŃ

Załączone poniżej karty ćwiczeń (w postaci plików pdf) należy wydrukować aby uczniowie wypełnili je w terenie - przy poszczególnych punktach wycieczki. Uczniowie mogą pracować grupowo lub indywidualnie.
Rozwiązania do kart ćwiczeń szkoła może uzyskać zwracając się o udostępnienie ich pod adres muzeum@pgi.gov.pl

Karta ćwiczeń GS 6.1.1

Karta ćwiczeń GS 6.1.1

Karta ćwiczeń GS 6.1.2

Karta ćwiczeń GS 6.1.2

Karta ćwiczeń GS 6.5.1

Karta ćwiczeń GS 6.5.1